Publikacja wyników finansowych za III kwartał 2018

CDA S.A. po trzech kwartałach 2018 odnotowało przychody na poziomie 18,7 mln zł, co stanowi wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale 2018 roku Emitent odnotował 6,75 mln zł przychodów, tym samym sprzedaż zwiększono o 56% w porównaniu z wynikiem odnotowanym w trzecim kwartale 2017 roku.

Główny czynnik wpływający na zwiększenie przychodów na przestrzeni całego 2018 roku stanowi intensyfikacja sprzedaży subskrypcji CDA Premium. Sprzedaż miesięcznych abonamentów w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 6 mln zł. Po trzech kwartałach narastająco, wpływy wygenerowane przez usługę sVOD ukształtowały się na poziomie 16,8 mln zł. Stanowi to 90% wszystkich przychodów osiąganych przez Spółkę po trzech kwartałach 2018 roku. Pozostałą część wpływów wygenerowały emisje reklam.

Na koniec września 2018 z usług VOD oferowanych przez Spółkę korzystało 129,4 tys. aktywnych subskrybentów. W porównaniu do września 2017 r. zwiększono liczbę abonentów o niemal 49 tys., co stanowi wzrost o nieco ponad 60%.

Zysk operacyjny CDA S.A. odnotowany w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 1,5 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W ujęciu narastającym Emitent odnotował zysk operacyjny w kwocie przekraczającej 4 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 1,3 mln zł w porównaniu z wynikiem prezentowanym po trzech kwartałach 2017 roku.

Zysk netto wypracowany w III kwartale 2018 roku nieznacznie przekroczył poziom 1,2 mln zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa wobec 552 tys. zł zysku odnotowanego w trzecim kwartale 2017 roku. Narastająco, zysk netto po trzech kwartałach 2018 roku wzrósł do poziomu przekraczającego 3,4 mln zł. Oznacza to wzrost o blisko 44,5% w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego.

Spółka zachęca do zapoznania się z pełną treścią raportu.