Kontakt

Spółka:

CDA Spółka Akcyjna
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 50

KRS 0000671280
NIP 8982201542
REGON 021976118
premium@cda.pl

Relacje Inwestorskie: inwestor@cda.pl

Rzecznik prasowy: Wolfgang Laskowski w.laskowski@cda.pl

Autoryzowany Doradca:

Prometeia Capital sp. z o.o.
KRS 0000346360
NIP 8951963989
REGON 021170310
biuro@prometeia.pl